Pozrite si plánované vysielanie na Meditrend TV Program

Autodidaktické testy

Pre vstup do autodidaktického testu kliknite na názov podujatia. V otvorenom detaile podujatia nájdete zoznam prednášok, ku ktorým bol AD test vytvorený aj AD test samotný. Zoznam všetkých podujatí nájdete na tomto linku.

Ako na to?

Naštudujte si vzdelávací materiál vybraného e-seminára v podobe videa alebo abstraktu.
Vyplňte si akreditovaný autodidaktický test k podujatiu podľa pokynov v teste.
V prípade úspešného riešenia nájdete svoj certifikát v zozname "Moje certifikáty".

Ukončené AD testy (0)

Hovoria o nás...

Nie vždy je možné sa zúčastniť odborných podujatí osobne a v takých prípadoch je tu portál Meditrend...

Prof. MUDr. Ján Kliment CSc.

Chválim portál Meditrend, ktorý umožňuje sledovať prednášky z domáceho slovenského prostredia aj „na diaľku“.

Prof. MUDr. Daniel Pella PhD.

Je obrovskou výhodou mať možnosti absolvovať seminár, vypočuť si prednášky z konferencie kvalitne spracované - cez vzdelávací portál Meditrend.

Doc. MUDr. Slavomíra Filipová CSc., FESC