Pozrite si plánované vysielanie na Meditrend TV Program

eSM Edukaforum 2017

eSM Edukaforum

eSM Edukaforum 2017 je už druhý ročník e-learningového programu pre neurológov podporený spoločnosťou Biogen. Prvý blok tém je opäť zameraný na diagnostiku Sclerosis multiplex.

Možnosť získania 20 kreditov SLK pri úspešnom vyriešení všetkých 10 autodidaktických testov k jednotlivým témam. Získané kredity SLK budú priamo pripísané na elektronickú kartu lekára.

Za pre-test a post-test nie sú pridelené kredity; tieto testy sú určené pre vlastnú orientáciu účastníkov na vyhodnotenie vedomostí pred a po absolvovaní e-learningového programu.

Trvanie celého e-learningového programu s možnosťou riešenia autodidaktických testov je 6 mesiacov, od 1. februára 2017 do 31. júla 2017.

Odborný garant: prof. MUDr. Peter Turčáni, PhD

Editoriál

Roztrúsená skleróza vzhľadom na vysokú prevalenciu v našich zemepisných šírkach a mimoriadne závažné medicínske dôsledky je v neurologickej komunite veľmi dobre známa. Intenzívny výskum v posledných dvoch desaťročiach však priniesol množstvo nových poznatkov, ktoré významne zmenili pohľad na toto ochorenie.

Roztrúsená skleróza je síce stále kategorizovaná ako zatiaľ nevyliečiteľná choroba, no v súčasnosti dostupné lieky sú schopné veľmi účinne zasiahnuť do priebehu ochorenia a významne zlepšiť nielen kvalitu života pacientov ale aj ich celkovú prognózu. Kritickým momentom úspešnosti tejto farmakoterapie je včasné a správne stanovenie diagnózy roztrúsenej sklerózy, čo je stále celosvetovým problémom.

Cieľom tohto edukačného programu je preto poskytnúť komplexný pohľad na aktuálne možnosti diagnostiky roztrúsenej sklerózy a poukázať na najčastejšie problémy vyskytujúce sa v klinickej praxi.

1
Rádiologické hodnotenie aktivity ochorenia u pacienta so Sclerosis Multiplex
2
Súčasné možnosti v imunomodulačnej liečbe pri Sclerosis Multiplex
3
Dosiahnutie stavu bez aktivity ochorenia (NEDA) ako cieľ imunomodulačnej liečby pri Sclerosis Multiplex
4
Špecifiká monitorovania pacienta s imunomodulačnou liečbou pri Sclerosis Multiplex
5
Kortikosteroidy v liečbe ataku Sclerosis Multiplex
6
Symptomatická liečba pri Sclerosis Multiplex
7
Farmakologické ovplyvnenie oxidatívneho stresu pri Sclerosis Multiplex
8
Možné liekové interakcie pri imunomodulačnej liečbe Sclerosis Multiplex
9
Princípy vakcinácie u pacientov so Sclerosis Multiplex
10
Kazuistiky pacientov so Sclerosis Multiplex

Pridaj komentár

Hovoria o nás...

Vďaka Meditrendu máme možnosť využívať moderné spôsoby televzdelávania a vzájomnej komunikácie.

MUDr. Peter Lipták

Je obrovskou výhodou mať možnosti absolvovať seminár, vypočuť si prednášky z konferencie kvalitne spracované - cez vzdelávací portál Meditrend.

Doc. MUDr. Slavomíra Filipová CSc., FESC

Chválim portál Meditrend, ktorý umožňuje sledovať prednášky z domáceho slovenského prostredia aj „na diaľku“.

Prof. MUDr. Daniel Pella PhD.