Pozrite si plánované vysielanie na Meditrend TV Program

Nové možnosti liečby pacientov s diabetes mellitus novým bazálnym inzulínom

Editoriál

Toto je veľmi zaujímavé podujatie.

1
Sekcia s prezentaciou

Pridaj komentár

Hovoria o nás...

Chválim portál Meditrend, ktorý umožňuje sledovať prednášky z domáceho slovenského prostredia aj „na diaľku“.

Prof. MUDr. Daniel Pella PhD.

Vďaka Meditrendu máme možnosť využívať moderné spôsoby televzdelávania a vzájomnej komunikácie.

MUDr. Peter Lipták

Nie vždy je možné sa zúčastniť odborných podujatí osobne a v takých prípadoch je tu portál Meditrend...

Prof. MUDr. Ján Kliment CSc.