Pozrite si plánované vysielanie na Meditrend TV Program

XXXVII. Výročná konferencia SSVPL 2016

Všeobecné informácie

Dátum konania

13. – 15. október 2016

Miesto konania

Grand Hotel Bellevue, Vysoké Tatry

Stránka podujatia

http://vpl2016.sk/

1
EKG v praxi všeobecného lekára
2
Vykazovanie výkonov v ambulancii VL
3
Psychosomatika v ambulancii praktického lekára
4
Angiológia
5
Psychiatria
6
Ranná káva SSVPL. Čo nové v rehabilitačnej liečbe vertebropata
7
Blok Slovenskej spoločnosti praktickej obezitológie (SSPO)
8
Varia
9
Dermatológia
10
Srdcové zlyhávanie a fibrilácia predsiení
12
13
Vzdelávanie praktických lekárov
14
Onkológia
16
Gastroenterológia

Pridaj komentár

Hovoria o nás...

Veľmi schvaľujem Vaše úsilie zvyšovať úroveň znalostí cestou online vzdelávania.

Dr. J. George Fodor MD, PhD, FCRPC, FAHA

Vďaka Meditrendu máme možnosť využívať moderné spôsoby televzdelávania a vzájomnej komunikácie.

MUDr. Peter Lipták

Chválim portál Meditrend, ktorý umožňuje sledovať prednášky z domáceho slovenského prostredia aj „na diaľku“.

Prof. MUDr. Daniel Pella PhD.